Viktig information från styrelsen

Påminnelse om regler för grillning

Även om våren fått ett bakslag börjar det snart bli dags att ta fram grillen och börja grilla. Här är vad som gäller i vår förening:

”Grillning är tillåtet på öppna balkonger och uteplatser med gasol- eller elgrill. Gasolen måste förvaras i ett väl ventilerat utrymme, ej i källaren.”

Texten ovan är hämtad från våra trivselregler som ni finner i sin helhet på brf-webben (tollare249.smartbrf.se). Vänligen kontakta styrelsen om du inte har tillgång till brf-webben. Ni når oss på mejladressen: tollare249@gmail.com

Yttre åverkan på fasaden innan tvåårsbesiktningen

Styrelsen har fått frågor som rör yttre åverkan på fasaden. Vi får inte göra något innan tvåårsbesiktningen som planeras ske sommaren 2021. Vänligen skicka in era förfrågningar på nytt efter att besiktningen har skett. Mer information om besiktningen kommer längre fram.

Med yttre åverkan menas att sätta upp lampor, krokar, markis eller dylikt. Inför en sådan åtgärd krävs alltid styrelsens godkännande.

Borrning i tak

För att minimera risken för läckage i ingjutna värme- och vattenledningar får man ej borra eller skruva djupare än 5 cm i tak i lägenheterna.

Borrning i betongväggar vid ingjuten värmestam

Där vi har ingjutna värmestammar skall man undvika att borra, detta har vi där vi har betongyttervägg (lägenheter med putsad fasad). Om detta till trots måste göras är maxdjupet man får borra 40 mm. Placeringen av dessa ingjutna stammar framgår av ert bofaktablad. Ett annat sätt att lokalisera stammarna är att se vart röret från radiatorn går in i väggen.

Mer information om detta finns på brf-webben. I dagsläget finner i den här: ”Om föreningen”/”Skötsel och underhåll”/”Värme och sanitet”. Missa inte PDF-filen nedanför texten.

Vänliga hälsningar, Styrelsen Tollare 2:49

Bifogade filer