Vi inför den våldspreventiva metoden Huskurage

Efter omröstning på den senaste föreningsstämman har vår bostadsrättsförening infört metoden Huskurage. Huskurage syftar till att man tydligt tar avstånd från våld mot närstående genom att öka kunskapen om våldet som sker bakom stängda dörrar och också ger ökad kunskap om vad grannar kan göra vid oro för att någon far illa. Med Huskurage i vårt hus kan vi som boende känna oss mer trygga i att misshandel inom hemmets fyra väggar inte accepteras och att fler kommer att agera vid oro för att barn eller vuxna far illa. Läs mer om vad det innebär i den bifogade informationen.

/Styrelsen