Uppdaterade trivselregler

För allas trivsel vill styrelsen påminna om föreningens trivselregler, som finns att läsa i bifogat dokument.

Har du några synpunkter eller önskemål? Du är i så fall välkommen att kontakta styrelsen på tollare249@gmail.com

Bifogade filer