Com Hem

Hej alla medlemmar i Tollare 2:49,

På grund av att vi har upplevt störningar med bredband och tv från Com Hem på sistone kommer här en liten redogörelse från styrelsens håll:

Vi har vid två tillfällen den senaste månaden upplevt störningar i vårt fibernät. Detta är nu åtgärdat av Com Hems tekniker men här kommer lite information om vad som inträffat samt åtgärd av problemet. Felet som uppstod var att en sladd som sitter i vår teknikcentral har blivit utsliten. Sladden var tyvärr den som förser samtliga hus med fiber.

Det första driftstörningen som sträckte sig över en hel helg, berodde både på ett tekniskt problem men även på felaktig information från Järntorget (de som byggde och projekterade husen). Och dessutom en dålig intern kommunikation från Com Hem.

Det som hände var att Com Hem fick in ärendet om driftstörning redan på fredagskvällen och en tekniker skickades ut tidig lördagmorgon. Teknikern hade felaktiga uppgifter till vår förening. Järntorget hade lämnat uppgifter till ordförande för grannföreningen. Ordförande för grannföreningen kunde inte hjälpa teknikern och då kontaktade han fastighetsförvaltaren som står angiven i våra trappuppgångar.

Vår fastighetsförvaltare (ett avtal uppsatt av Järntorget, detta avtal kommer bytas när tiden löpt ut) arbetar enbart måndag-fredag och de hänvisade till att de får återkomma på måndag.

Styrelsen har vid upprepade tillfällen under nämnd helg ringt och felanmält ärendet hos Com Hem samt uppgett kontaktinformation till samtliga i styrelsen för att teknikern skulle kunna komma in i fastigheten. Denna information kom dock aldrig fram till teknikern och felet kunde inte åtgärdas.

På måndagsmorgonen kommer sedan en tekniker ut och vi kan reda ut felet. Den slitna kabeln felanmäls, och det upprättas en provisorisk lösning för att åtgärda problemet. Com Hem får i samma veva nycklar till teknikcentralen samt fastigheterna så de kan åtgärda eventuella problem som kan uppstå i framtiden direkt, utan att kontakta fastighetsskötare eller någon i styrelsen.

Driftstörning nummer två som uppstår cirka en vecka senare beror fortfarande på den slitna kabeln. Tekniker åker ut vid felanmälan och har denna gång med sig en ny. Kabeln byts.

Vi beklagar eventuella bekymmer som uppstod i samband med de båda driftstörningarna och vill återigen uppmana till att fler i vår fantastiska förening vill söka sig till styrelsen. Ju fler vi är som hjälps åt ju enklare och snabbare kan vi åtgärda liknande frågor i framtiden. Vi äger alla en del av fastigheten och inte bara den lägenhet vi bor i. Alla är lika ansvariga för att fastigheten sköts på ett korrekt sätt för att vi ska ha en så bra boendemiljö som möjligt.

Vi kommer nu inleda en dialog med Com Hem angående ersättning men då detta är väldigt tidskrävande misstänker vi att det kommer att dröja något.


Vänliga hälsningar,
Styrelsen